Ապրանքի վերադարձ և փոխանակում

Ապրանքի վերադարձ և փոխանակում

Կայքում տեղադրված բոլոր ապրանքների և դրանց առուվաճառքի, առաքման ու դրա հետ կապված այլ իրավահարաբերությունների նկատմամբ տարածվում է ՀՀ օրենսդրությունը: Ձեր շահերը պաշտպանված են «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներով:

Կայքում պարտաստի ապրանքներ չկան: Դրանք պատրաստվում են կամ հատուկ ձեր պահանջներին համապատասխան, կամ էլ` անհատականացված: